Drodzy Absolwenci

Serdecznie dziękujemy wszystkim absolwentom za udział w Zjeździe  okazji 100-lecia Liceum.

 

 

 

Rozliczenie finansowe

Jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego

im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie.

 

            W związku z organizacją obchodów Jubileuszu 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Sympatyków mając na uwadze transparentność swoich działań, przedstawia rozliczenie zgromadzonych na ten cel środków.

W październiku 2018 roku zostały utworzone dwa subkonta do rachunku głównego stowarzyszenia w celu ewidencjonowania przychodów na potrzeby uroczystości.

Łączny przychód, jaki udało nam się zebrać na w/w cel wyniósł 105 905,40 zł


Na przychód ten składają się wpłaty tytułowane jako:

- darowizny na rzecz organizacji jubileuszu - 10 900,00 zł;

- opłaty zjazdowe od absolwentów – 94 975,00 zł;

- odsetki naliczone od zgromadzonych środków na subkontach – 30,40 zł.

Łączny koszt związany z organizacją obchodów 100-lecia szkoły oraz zjazdem absolwentów wyniósł 63 197,65 zł.

Na w/w koszt składają się wydatki związane z opłaceniem niżej wyszczególnionych płatności:

- oprawa muzyczna imprezy – 2 950,00 zł;

- konsumpcja i usługa cateringowa – 34 008,57 zł

- usługa ochrony zjazdu – 1 008,60 zł;

- wynajem namiotu – 3 400,00 zł;

- zakup upominków dla absolwentów – 16 739,29 zł

- zakup statuetek dla darczyńców – 1 000,00 zł;

- naczynia jednorazowe – 3 632,79 zł

- opłata Zaiks – 344,40 zł

- wywóz nieczystości – 50,00 zł

- zakup plandeki – 64,00 zł.

Po dokonaniu całkowitego rozliczenia przychodów i kosztów imprezy pozostałe środki na subkontach bankowych zostały skalkulowane na kwotę 42 707,75 zł.

Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców
i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego w Czarnkowie, które odbyło się w dniu 17 października br. została podjęta decyzja o zamknięciu dwóch subkont
i przeksięgowaniu środków z subkont na rachunek główny stowarzyszenia. Członkowie Zarządu stowarzyszenia podjęli decyzję, że środki w całości pokryją działalność statutową. W chwili obecnej trwają konsultacje i prace nad konkretnymi działaniami mogącymi być w całości sfinansowanymi z powyższych środków, o czym zostaną Państwo również poinformowani.

 

                                                                                                          z poważaniem

                                                                                                   Prezes Zarządu SAWiS               

                                                                                                          Artur Geremek